Pozitivan ritam na Waves Vienna Music Conference 2021

Waves festival & Conference je glazbeni festival koji se održava u Beču od 2011. godine, a ugošćava austrijske i međunarodne glazbenike i bendove prvenstveno iz područja alternativne, elektroničke, pop i rock scene. Glazbeni festival bavi se otkrivanjem novih bendova koji zaslužuju veću pozornost, ali i onih koji imaju međunarodni ugled ali još uvijek nisu dospjeli do vrha.

Waves Conference je sastavni dio festivala koji je posvećen glazbenim tržištima i scenama, a nudi mogućnost pohađanja predavanja i panela te sudjelovanja u radionicama. Ove godine konferencija je fokusirana na zemlje uz Dunav – Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Republiku Moldaviju i Ukrajinu.

U petak, 10. rujna na panelu teme „Hrvatska: Promotori globalnih festivala vs. lokalna glazbena scena“ sudjeluje i Pozitivan ritam, a govoriti će se o sljedećim pitanjima: Kako je na lokalne scene utjecalo što mnoge festivale u Hrvatskoj vode međunarodne tvrtke fokusirane uglavnom na turiste? Vide li lokalni organizatori takve događaje kao konkurente koji oduzimaju mogućnosti na domaćem tržištu ili surađuju s njima, imaju li koristi od toga? Jesu li ti događaji pomogli u oblikovanju pozitivne slike o Hrvatskoj kao (plesno) glazbenoj zemlji ili su pomogli u izgradnji međunarodne mreže? Kakva je infrastruktura za odlazak lokalnih umjetnika u inozemstvo ili ulazak stranih umjetnika na hrvatsko tržište?

Govornici na panelu su: Sanja Ajdinovski (Outbox j.d.o.o./HR), Vedran Meniga (Pozitivan ritam/HR), Morana Periša (Fortress of Culture Šibenik/HR)

Moderation: Edo Plovanić (muzika.hr/HR)