Paqistan Krew: Brain Masala

Kuhamo u dvorištu Tehničkog muzeja kao i uvijek sve i ništa!

Recepti za mame:
- https://soundcloud.com/mislav-mati
- https://soundcloud.com/freskov
- https://soundcloud.com/ple7e
- https://soundcloud.com/chofica