Babče i Nec u Pločniku

U grimizni suton, dok se vrelina asfalta još dimila ulicama grada, dva kompanjona ujahala su u krčmu. Barmen im je drhtavim rukama natočio dva viskija i dva crafta.

Nec je ozbiljna lica namignuo konobarici. Babče je rznuo kljovom kao znak svima da očekuju nevolju. Muk je parao samo zvuk mamuza na njihovim plesnim čizmama dok su grebale po stepenicama. Spustili su se u mračni klub. Tišina je trajala tek koju sekundu, ali one su se činile kao vječnost. Iz dubine se začuo zvuk. Zvuk koji su svi dobro upamtili do dan danas. Dogodio se HOUSE.

https://soundcloud.com/necvac/nec-tiny-floor-002-inspired-by-leela
https://soundcloud.com/babce/the-ballad-of-gavro-gavrina-balada

Facebook event