Solfeggio u Pločniku #5

Za sve koji nisu bili redoviti tokom godine
Solfeggio organizira ljetnu školu.

Osim redovitih polaznika DeAndrea i Cleffa, pridružit će nam se gosti Fett i Resk!

Raspored sati biti će objavljen naknadno.

Visuals by Jurica Koletić.