Nova scena, u Pločniku w. Fleka & Espacio Traición

"Nova Scena" je projekt pokrenut od strane inicijative "Iza Scene" kako bi se na redovitoj mjesečnoj bazi zagrebačkoj publici predstavljalo nova i perspektivna imena koja su se pojavila na sceni bez obzira o glazbenom žanru kojim se bave. 

>Fleka
>Espacio Traición